Vallovaara

Vallovaara sijaitsee Sallan kuntakeskuksesta n. 14km. Vahvuutena pidämme kirkonkylän läheisyyttä sekä kesäisin Vallovaara on tunnettu kesätansseista, hyvästä uimapaikasta ja patikkareiteistä.

 

Hieman historiaa jotta selviää Vallovaaran kylän ominaispiirteet:

Vallovaaralaiset ovat alun perin joutuneet lähtemään entisiltä asuinsijoiltaan Kuolajärven rannalta vanhan Sallan puolelta.

Ote Sallan kunnan kunnalliskertomuksesta vuodelta 1952

”Sallan kuntaan jäi vain 51,3% entisestä pinta-alasta. Sallan asutukselle on tällä hetkellä ominaista kaksi toisilleen jyrkästi vastakohtaista ilmiötä. Vanhat kylät ovat ryhmittyneet yleensä vesistöjen varsille kohtalaisiin tiheisiin kyläryhmiin, kun sen sijaan luovutetulle alueelle jääneet yhdeksän kylän asukkaat on haja-asutettu jylhiin metsiin avattujen asutusteiden varsille, jolloin talojen väli voi olla useita kilometrejä”

Vallovaara on yksi yhdeksästä kylästä joka on näin muodostunut.

 

Lähde: www.salla.fi